THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

1. Thủ tục:

a. Đối với khách hàng cá nhân:

– Chứng minh nhân dân của chủ Hợp đồng, hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)

– Hợp đồng (nếu cần)

b. Đối với khách hàng doanh nghiệp:

– Giấy giới thiệu

– Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu

– Hợp đồng (nếu cần)

2. Chi phí chuyển địa điểm:

a. Đối với khách hàng sử dụng internet ADSL:

– Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ hoặc khác địa chỉ là 110.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

– Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

b. Đối với khách hàng sử dụng internet FTTH:

– Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ là 550.000 đồng, hoặc khác địa chỉ là 1.650.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

– Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Document