Tag Archives: cáp quang fpt

Hướng dẫn sử dụng Truyền hình FPT

Bạn đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang FPT và Truyền hình FPT nhưng chưa thành thạo trong việc sử dụng các tính năng hiện đại cũng như các …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng Wifi free khi quên mật khẩu Wifi

Bạn đang sử dụng internet cáp quang FPT hoặc của ISP khác nhưng quên mật khẩu Wifi đã đặt trước đó, vậy phải làm thế nào khi bạn không biết …

Read More »

Chuyển địa điểm lắp Internet FPT như thế nào? Cáp quang FPT

Chuyển địa điểm lắp đặt Internet cáp quang FPT và Truyền hình FPT như thế nào?

Hiện tại bạn đang dùng một đường truyền Internet cáp quang FPT, Truyền hình FPT nhưng vì một lý do nào đó bạn không thể tiếp tục sử dụng tại …

Read More »

Thủ tục chuyển đổi dịch vụ của FPT Telecom – Internet FPT – Truyền hình FPT

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet FPT cáp quang và Truyền hình FPT HD, quý khách hàng muốn chuyển đối dịch vụ như từ gói cước thấp lên …

Read More »

Khôi phục dịch vụ Internet FPT, Truyền hình FPT như thế nào? Lắp cáp quang FPT

Khôi phục dịch vụ Internet cáp quang FPT và Truyền hình FPT HD

Nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ Internet FPT cáp quang và Truyền hình FPT. FPT Telecom hướng dẫn quy trình và thủ …

Read More »