Tag Archives: cài đặt modem fpt

Hướng dẫn cấu hình internet Modem CIG-93RG

1.   Hình dáng thiết bị và các đèn hoạt động Các đèn tín hiệu trên thiết bị modem Modem CIG-93RG  của FPT Telecom Đèn Trạng thái Mô tả Power Sáng xanh …

Read More »

Mật khẩu modem Gpon của dịch vụ Cáp Quang FPT

Mật khẩu modem Gpon của dịch vụ Cáp Quang FPT Quý khách hàng tham khảo thêm bài viết về : Hướng dẫn khách hàng cài đặt modem cáp quang FPT G-97D2-Wifi …

Read More »
Document