Quy Định Đặt Cọc Của Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 02-2013/FTEL/QĐ-CUSĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ CƯỚC

(V/v: Quy định đặt cọc đối với khách hàng đăng ký lắp đặt Internet trên địa bàn Hà Nội)

 

 • Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Căn cứ số liệu Khách hàng rời mạng, tỷ lệ thu hồi công nợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Căn cứ đề nghị của Ban gám đốc Trung tâm quản lý cước.

QUYẾT ĐỊNH

Click Download : quy dinh dat coc

Điều 1: Áp dụng quy định đặt cọc đối với Khách hàng đăng ký lắp đặt Internet trên các địa bàn sau:

(*) Các tuyến đường/khu đô thị/tòa nhà không áp dụng đặt cọc:

Điều 2: Quy định đặt cọc đối với Khách hàng:

Áp dụng cho Khách hàng trả sau và trả trước 6 tháng:

 1. Đối với khách hàng đăng ký lắp đặt ADSL:
 • Khách hàng thuộc nhóm 1:Đặt cọc 300.000 VNĐ.Được chuyển thành 300.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 50.000 VNĐ/tháng trong 06 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.
 • Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 600.000 VNĐ.Được chuyển thành 600.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 50.000 VNĐ/tháng trong 12 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.
 1. Đối với khách hàng đăng ký lắp đặt FTTH (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng các gói: Fiber Public, Fiber Business, Fiber Bronze):
 • Khách hàng thuộc nhóm 1: Đặt cọc 1.000.000 VNĐ.Được chuyển thành 1.200.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 200.000 VNĐ/tháng trong 06 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.
 • Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 2.000.000 VNĐ. Được chuyển thành 2.400.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 200.000 VNĐ/tháng trong 12 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.
 1. Khách hàng tạm ngưng theo quy định được bảo lưu số tiền đặt cọc và trừ dần khi khôi phục theo nội dung trên.
 2. Khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ khi vẫn còn tiền đặt cọc (đã được chuyển thành tiền trong tài khoản trả trước theo quyết định này) sẽ được hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản cước phí theo quy định (thanh toán cước nợ,hoàn trả thiết bị, Phạt vi phạm hợp đồng,nếu có…).

Điều 3: Đối tượng áp dụng: khách hàng đăng ký sử dụng các gói dịch vụ ADSL, FTTH.

Điều 4: Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/5/2013

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Document