0982.355.559

FPT miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phần mềm FPT miễn phí kê khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/12/2015, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đều được phép cài đặt và sử dụng miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT). Phần mềm này do FPT phát triển có chức năng kết xuất dữ liệu XML theo tiêu chuẩn quy định tại CV 2348/BYT-BH của Bộ Y tế.

 FPT miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

FPT miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Để sử dụng miễn phí công cụ này, các cơ sở khám, chữa bệnh truy cập website bangke.bhyt247.com.

Với hơn 100 cơ sở khám, chữa bệnh đang sử dụng Phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện (FPT e.Hospital), đại diện FPT cho biết sẽ đảm bảo để các đơn vị này kết xuất dữ liệu kịp thời hạn.

Trước đó Bộ Y tế ban hành Công văn 2348/BYT-BH và 8623/BYT-BH yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn thành việc trích xuất bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo mẫu điện tử quy định của Bộ Y tế trước ngày 31/12/2015. Mục đích của việc này là để thực hiện đồng bộ dữ liệu toàn quốc nhằm phục vụ cho công tác Giám định và thanh toán BHYT tại các địa phương.

Qua khảo sát của FPT, hiện nay việc trích xuất dữ liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh đang gặp nhiều khó khăn như: nhiều phần mềm đã lạc hậu, việc kết xuất ra file XML gặp khó khăn… Do đó, việc hoàn thành kết xuất dữ liệu trước ngày 31/12/2015 đang là một thách thức lớn với nhiều cơ sở khám chữa bệnh.

Trước đó,  ngày 23/9/2015, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai trương “Cổng giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) trực tuyến đầu tiên trên cả nước” tại địa chỉ www.bhyt247.com. Nhờ việc ứng dụng này, BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc giám định, thanh quyết toán cho gần 2 triệu lượt KCB BHYT trên địa bàn thành phố. Thành quả này có được là do FPT đã triển khai thành công việc kết nối liên thông dữ liệu theo tiêu chuẩn tại CV 2348/BYT-BH của Bộ Y tế với 100% các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng mặc dù đang sử dụng tới 9 loại phần mềm Quản lý bệnh viện khác nhau nhưng đã được FPT thực hiện kết nối liên thông mà không cần phải thay thế phần mềm đang sử dụng tại đơn vị. Với cách triển khai trên, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn được vận hành ổn định và không gây xáo trộn trong hoạt động hàng ngày.

Phần mềm FPT miễn phí kê khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Đánh giá của bạn về bài viết
FPT miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Document