0982.355.559

Đề án quản lý bitcoin được phê duyệt, tiền ảo sẽ chính thức được công nhận tại Việt Nam?

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo”. Tương lai không xa loại tiền này sẽ sớm được công nhận.

Mục tiêu và nhiệm vụ

Đề án được xây dựng với mục tiêu nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, chính xác bản chất của tài sản ảo, mối quan hệ của tiền điện tử với tài sản thực, tiền thực. Đồng thời thấy được vai trò của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tác động của chúng tới pháp luật.

Từ đó đề xuất các nhiệm vụ cụ thể và những định hướng để xây dựng, hoàn thiện pháp luật để kiểm soát, giảm thiểu các rủi ro về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo, mà không làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo. Đặc biệt cần đảm bảo bảo tính linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi trong sự phát triển không ngừng của CNTT, thương mại điện tử.

Theo đề án, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp cùng một số Bộ, ban ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… rà soát lại khung pháp lý hiện tại và đánh giá toàn diện về thực trạng nhằm đề xuất Chính phủ có hướng xử lý cũng như sửa đổi pháp luật về tiền điện tử cho phù hợp.

Đề án cũng nêu rõ quan điểm cần xây dựng thể chế để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của Việt Nam nhằm giải quyết thực tiễn tất yếu đang tồn tại và sẽ diễn ra. Đề án sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cụ thể hoá các chế định về quyền tài sản trong Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Thời gian dự kiến

Theo đề án báo cáo đánh giá thực trạng để sửa đổi khung pháp lý cần hoàn thành trước tháng 8/2018 và đến cuối năm 2018 phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo. Đồng thời, đến tháng 6/2019 cần xong hồ sơ đề nghị xây dựng khung pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo. Ngoài ra, những đề xuất để phòng, chống xử lý các vi phạm liên quan đến loại hình tiền tệ này cũng được Chính phủ giao hoàn thành trước tháng 9/2019.

Đến cuối năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Kết luận

Đề án nghiên cứu quản lý tiền ảo này được ban hành, theo nhiều chuyên gia, đặc biệt trong giới ngân hàng và Fintech, thể hiện sự cầu thị của Chính phủ Việt Nam với vấn đề về tiền ảo, tiền điện tử trong xu thế của toàn cầu. Đây cũng là cơ sở cho thấy những loại tiền ảo như bitcoin sẽ được công nhận chính thức ở Việt Nam sau khi hoàn thiện hành lang pháp lý.

Đề án quản lý bitcoin được phê duyệt, tiền ảo sẽ chính thức được công nhận tại Việt Nam?
Đánh giá của bạn về bài viết
Document