CHUYỂN ĐỔI GÓI CƯỚC

CHUYỂN ĐỔI GÓI CƯỚC

Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

1. Khách hàng chuyển từ gói cước thấp lên gói cước cao:

– Miễn phí chuyển đổi.

2. Khách hàng chuyển từ gói cước cao xuống gói cước thấp:

a.Chuyển từ ADSL -> ADSL: Phí chuyển đổi là 110.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

b. Chuyển từ FTTH -> FTTH: Phí chuyển đổi là 330.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Chú ý:

– Khách hàng đã sử dụng trên 12 tháng khi chuyển địa điểm được áp dụng gói cước dành cho khách hàng mới hiện hành.

– Khách hàng chỉ được chuyển đổi 2 lần/năm.

– Khách hàng phải thanh toán hết tiền cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Document