0982.355.559

Cách thức xem thông tin hợp đồng Internet đã ký với FPT Telecom

Hiện nay với việc triển khai hợp đồng điện tử, quý khách hàng có thể hoàn toàn xem lại hợp đồng lắp mạng FPT đã ký với FPT Telecom. Cách thức để xem được hợp đồng và các thông tin liên quan đến giá cước, gói cước như sau:

Bước 1: Quý khách hàng cài đặt ứng dụng Hi FPT, ứng dụng này được đăng tải trên APP STORE và CH PLAY, cách thức cài đặt Hi FPT xem tại đây.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong ứng dụng Hi FPT bạn có thấy được các thông tin như:

– Tên truy cập

– Số hợp đồng

– Băng thông gói cước

– Giá tiền cước hàng tháng, thời hạn hết cước và tổng số tiền đã đóng

Bước 3: Để xem hợp đồng cáp quang FPT đã ký với FPT quý khách hàng lấy thông tin Số Hợp Đồng và truy cập vào trang member.fpt.vn để thực hiện đăng nhập. Cách thức đăng nhập và tìm kiếm thông tin quý khách hàng xem tại đây

Document