0982.355.559

Anh Đỗ Cao Bảo làm PTGĐ FPT

Hôm nay (ngày 28/1), HĐQT FPT thông qua Nghị quyết số 01.01-2016 trong đó bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo vào vị trí PTGĐ FPT phụ trách Kinh doanh. Đồng thời phê duyệt mô hình quản trị mới của FPT IS từ Chủ tịch công ty sang Hội đồng thành viên (HĐTV).

Theo đó, từ ngày 15/3, ngoài các khách hàng và dự án chiến lược của FPT IS, anh Bảo sẽ phụ trách hoạt động kinh doanh chung của FPT, các khách hàng chiến lược, các dự án/đề án chiến lược, cấp Bộ/Nhà nước, phụ trách hoạt động đối ngoại chung và công tác truyền thông của tập đoàn. Quyết định này nhằm phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm của lãnh đạo cao cấp tập đoàn.

anh bao
Anh Bảo là một trong 13 thành viên sáng lập FPT, là Uỷ viên HÐQT FPT, dẫn dắt lĩnh vực tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm của FPT từ những ngày đầu thành lập.

Về mô hình quản trị mới của FPT IS, cấp quản lý cao nhất là HĐTV gồm 4 người: Anh Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT FPT), anh Bùi Quang Ngọc (TGĐ FPT), anh Đỗ Cao Bảo (PTGĐ FPT) và anh Dương Dũng Triều (PTGĐ FPT). Việc thay đổi mô hình quản lý nhằm thúc đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của FPT IS, duy trì khoảng cách với các công ty tích hợp hệ thống tại Việt Nam và thêm sức mạnh để tiến ra toàn cầu.

Những quản lý cao cấp nhất FPT có mặt trong HĐTV FPT IS để đảm bảo nguồn lực lãnh đạo hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị. Trong đó, anh Dương Dũng Triều làm Chủ tịch HĐTV FPT IS. Việc bổ nhiệm này nằm trong chương trình trẻ hóa lãnh đạo các công ty thành viên. Ban điều hành FPT IS hiện tại gồm: TGĐ Phạm Minh Tuấn và các PTGĐ Nguyễn Hoàng Minh, Đỗ Sơn Giang, Nguyễn Tuấn Hùng và Phùng Việt Thắng.

HĐQT FPT cũng thông qua ngày chốt danh sách và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó, ngày chốt danh sách là 24/2 và ngày diễn ra đại hội đồng cổ đông là 31/3. Đồng thời phê duyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2015. Cụ thể, công ty sẽ phát hành cổ phiếu ưu đãi hạn chế chuyển nhượng 3 năm cho cho cán bộ từ level 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt, có thành tích đóng góp quan trọng trong năm 2015. Số lượng cổ phiếu phát hành không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện là trước ngày 30/6.

Theo báo chungta

Anh Đỗ Cao Bảo làm PTGĐ FPT
Đánh giá của bạn về bài viết
Document