81 kênh OneTV Basic

Danh sách kênh gói One TV Basic


NHÓM KÊNH NƯỚC
NGOÀI
01HBOKênh phim
truyện quốc tế
02MaxKênh phim
hành động quốc tế
03ESPNKênh thể
thao quốc tế
04StarSportsKênh thể
thao quốc tế
05Disney
Channel
Kênh giải
trí thiếu nhi & gia đình đặc biệt
06AXNKênh phim
phiêu lưu mạo hiểm
07AnimaxKênh hoạt
hình giải trí đặc sắc của Nhật Bản
08KidscoKênh dành
cho giới trẻ
09DiscoveryKênh tổng
hợp về thiên nhiên,khoa học,công nghệ..
10
Travel&Living
Kênh tổng
hợp về du lịch, ẩm thực, thiết kế..
11Animal
Planet
Kênh về thế
giới động vật
12CNNKênh tin tức
quốc tế
13Cartoon
Networks
Kênh phim
hoạt hình dành cho thiếu nhi
14BloombergKênh tin tức
tài chính quốc tế
15Fashion TV
SD
Kênh thời
trang quốc tế
16TV5 MondeKênh tin tức
Pháp
17DW-TV AsiaKênh tin tức
Đức
18DW- TV Asia+Kênh tiếng
Đức hướng về Châu Á
19ArirangKênh tin tức
Hàn Quốc (Tiếng Anh)
20Australia
Network
Kênh tin tức
Australia
21NHKKênh tin tức
mới nhất về Nhật Bản, Châu Á và toàn thế giới

NHÓM KÊNH TRONG NƯỚC
22K+1Kênh thể
thao tổng hợp với Super Sunday
23K+ Nhịp SốngKênh giải
trí tổng hợp
24VTV1Kênh thông
tin tổng hợp
25VTV2Kênh khoa
học – giáo dục
26VTV3Kênh giải
trí- thông tin kinh tế
27VTV4Kênh dành
cho người Việt Nam ở nước ngoài
28VTV6Kênh dành
cho giới trẻ
29HTV1Kênh thông
tin tổng hợp
30HTV2Kênh giải
trí tổng hợp
31HTV3Kênh thiếu
nhi
32HTV4Kênh dạy học
& phổ biến kiến thức
33HTV7Kênh giải
trí tổng hợp
34HTV9Kênh thông
tin tổng hợp
35HTVC-Thuần
Việt
Kênh văn hóa
giải trí Việt Nam
36HTVC- MusicKênh âm nhạc
tổng hợp
37HTVC-MovieKênh phim
truyện
38VNEWSKênh tin tức
chính luận
39VietnamNetKênh tổng
hợp Vietnamnet
40HaNoiTVKênh tổng
hợp
41HaNoiTV2Kênh tổng
hợp
42Du lịch &
Cuộc sống
Kênh thông
tin du lịch
43HTVC- Thể
Thao
Kênh dành
cho thể thao
44VTC1Kênh giải
trí tổng hợp
45VTC2Kênh phim
truyện, ca nhạc, thể thao
46VTC3Kênh thể
thao
47TodayTV(
VTC7)
Kênh tổng
hợp
48VTC8Kênh thông
tin thị trường & chứng khoán
49Let’s Viet
(VTC9)
Kênh tổng
hợp dành cho giới trẻ
50VTC10Kênh ca nhạc
51VCTV3Kênh thể
thao tổng hợp
52VCTV7Kênh phim
truyện nước ngoài
53O2TV
(TCTV10)
Kênh sức
khỏe
54FBNCKênh thông
tin kinh tế tài chính, chứng khoán
55BTV1Kênh tổng
hợp
56BTV2Kênh tổng
hợp
57BTV3Kênh phim
truyện
58BTV4KKênh phim
truyện
59BTV5Kênh phim
truyện
60VTV9Kênh dành
cho giới trẻ
61OneTVKênh giới
thiệu riêng của OneTV
62Vĩnh Long 1Kênh tổng
hợp
63Vĩnh Long 2Kênh văn
hóa- xã hội
64An GiangKênh thông
tin tổng hợp
65VTV Cần Thơ
1
Kênh thông
tin kinh tế, chính trị tổng hợp
66HTVC – Phụ
Nữ
Kênh dành
cho phụ nữ
67HTVC – Gia
Đình
Kênh dành
cho gia đình
68DN1Kênh tổng
hợp
69DN2Kênh tổng
hợp
70Style TV(VCTV12)Kênh thông
tin phong cách sống & tiêu dùng
71Hải PhòngKênh tổng
hợp
72Cần ThơKênh tổng
hợp
73VOV TVKênh thông
tin giao thông
74Tiền GiangKênh tổng
hợp
75HiTVKênh thông
tin kinh tế, văn hóa, xã hội Hà Nội
76VNK-
Homeshopping
Kênh truyền
hình mua sắm
77STTVKênh Thể
Thao và Du Lịch
78HaCTV2Kênh Thông
tin giải trí kinh tế Hà Nội
79DRT1Kênh giải
trí tổng hợp
80DRT2Kênh thời sự
tổng hợp
81ANTVKênh thông
tin an ninh, pháp luật, chính trị, xã hội…

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Document